Το έγγραφο Zero Waste Europe κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αποτυχία της ΕΕ να συγκρατήσει τις εκπομπές στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας

5
Το έγγραφο Zero Waste Europe κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αποτυχία της ΕΕ να συγκρατήσει τις εκπομπές στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2023 – Ένα πρόσφατο έγγραφο υπογραμμίζει το χάσμα εκπομπών που θα αντιμετωπίσουν οι κολοσσοί της βιομηχανίας ένδυσης εάν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη της υπερπαραγωγής από τις κυβερνήσεις.

Δημοσιεύτηκε από το περιβαλλοντικό δίκτυο Zero Waste Europe, η εφημερίδα σημειώνει ότι παρά το γεγονός ότι η ΕΕ είναι ο κορυφαίος αγοραστής ρούχων παγκοσμίως, η ΕΕ δεν έχει ακόμη θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη των απορριμμάτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ακυρώνοντας έτσι οποιαδήποτε πρόοδο προς μια βιώσιμη βιομηχανία μόδας.

Theresa Mörsen, Υπεύθυνος Πολιτικής Αποβλήτων & Πόρων της Zero Waste Europe, δηλώνει: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμη και με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις στην αλυσίδα παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, εξακολουθεί να υπάρχει ένα κενό σχεδόν 40% των απαραίτητων μειώσεων εκπομπών για την επίτευξη του στόχου του 1,5 βαθμού. Αυτό υποδηλώνει ότι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι η μείωση της υπερπαραγωγής».

Με τίτλο “Τ(η)διαβάζοντας μια διαδρομή: Προς στόχους πρόληψης απορριμμάτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων», η εφημερίδα τόνισε ότι ο σημαντικότερος αντίκτυπος της υπερθέρμανσης του πλανήτη της κλωστοϋφαντουργίας βρίσκεται στη φάση της παραγωγής και προτρέπει μια ριζική αναδιαμόρφωση της βιομηχανίας.

της ΕΕ Ιεραρχία απορριμμάτων που ορίζεται από την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη των αποβλήτων έναντι άλλων μεθόδων όπως η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση. Ενώ η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα υποχρεώνει τις χώρες να λαμβάνουν μέτρα κατά των αποβλήτων, η προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας δεν περιλαμβάνει στόχους πρόληψης για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υπονομεύοντας τη βασική αρχή της ιεραρχίας των αποβλήτων.

Η εμπειρία της περασμένης δεκαετίας έχει δείξει ότι τα εθελοντικά μέτρα, όπως οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης, πάντα δεν ανταποκρίνονται στους στόχους τους και αντ’ αυτού, η Zero Waste Europe υποστηρίζει πραγματικούς στόχους μείωσης των απορριμμάτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ, ένα μέτρο που προηγουμένως υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.

Τερέζα Μόρσεν, Υπεύθυνος Πολιτικής Αποβλήτων & Πόρων στη Zero Waste Europe συνεχίζει λέγοντας: «Δεδομένου ότι τα προγράμματα πρόληψης των αποβλήτων των κρατών μελών δεν έχουν επιτύχει καμία απτή μείωση των αποβλήτων τα τελευταία 10 χρόνια, προτείνουμε να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι, ξεκινώντας από τα κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα στην τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα. Προτείνουμε έναν συνολικό στόχο μείωσης για τα κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο έως το 2040 σε σύγκριση με το 2020. Είναι σημαντικό να τεθεί η πολιτική στη σωστή τροχιά για ουσιαστική μείωση των απορριμμάτων το συντομότερο δυνατό».

Ένας εφικτός δείκτης για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων θα ήταν η μέτρηση του βάρους των νέων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά κατά κεφαλήν ανά έτος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο μέσος Ευρωπαίος καταναλώνει 26 κιλά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ετησίως ενώ παράγει 11 κιλά κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες εκτείνονται πέρα ​​από τα σύνορα της ΕΕ, καθώς η εξόρυξη και η παραγωγή υλικών πραγματοποιείται ως επί το πλείστον εκτός ΕΕ και οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων είναι συνηθισμένο φαινόμενο που ρυπαίνει το έδαφος και το νερό στις χώρες αποδέκτες στον Παγκόσμιο Νότο.

Αντιμετωπίζοντας τον παγκόσμιο αντίκτυπο της κλωστοϋφαντουργίας, “Τ(η)διάβασμα μονοπατιού» υπογραμμίζει ότι η μείωση της υπερπαραγωγής ρούχων μπορεί να μειώσει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα της βιομηχανίας. Η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση, αν και ωφέλιμες, δεν αρκούν για να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Το έγγραφο τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει το παράδειγμα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και να ευθυγραμμίσει ανάλογα την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα.

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ


Σημειώσεις για τον Συντάκτη

  • Διαβάστε ολόκληρη την εφημερίδα online εδώ: https://zerowasteeurope.eu/library/threading-a-path-towards-textiles-waste-prevention-targets/
  • Όπως αναφέρεται στο α δελτίο τύπου της Zero Waste Europe, η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα είναι μια «χαμένη ευκαιρία» και χωρίς στόχους πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, «θεραπεύει τα συμπτώματα ενός κατεστραμμένου συστήματος».
  • Εκτεταμένη Ευθύνη Παραγωγού (EPR) Οι αμοιβές μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων, στην παροχή κινήτρων για βιώσιμες πρακτικές και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους εξαρτώνται από τις τάσεις της γρήγορης μόδας.
  • Τη δημιουργία θέσεων εργασίας: Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία μπορεί επίσης να διευκολύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς μεταξύ 2012 και 2018 η ΕΕ σημείωσε αύξηση 5% στις θέσεις εργασίας που συνδέονται με την κυκλική οικονομία. Η υιοθέτηση στόχων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις ευκαιρίες απασχόλησης και να προωθήσει μια βιώσιμη οικονομία, προτείνει το έγγραφο.

ΕΠΑΦΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩΝ

Theresa Mörsen, Υπεύθυνη Πολιτικής Αποβλήτων και Πόρων, [email protected]

Sean Flynn, υπεύθυνος ενημέρωσης και επικοινωνίας στη Zero Waste Europe, [email protected] ή [email protected] / +32 471 96 55 93


ΠΕΡΙ ΜΗΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

Το Zero Waste Europe είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο κοινοτήτων, τοπικών ηγετών, εμπειρογνωμόνων και φορέων αλλαγής που εργάζονται για την εξάλειψη των απορριμμάτων στην κοινωνία μας. Υποστηρίζοντας για βιώσιμα συστήματα και τον επανασχεδιασμό της σχέσης της ανθρωπότητας με τους πόρους, επιταχύνουν μια δίκαιη μετάβαση προς τη μηδενική σπατάλη προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη. www.zerowasteeurope.eu

Bir cevap yazın