Μελέτες με επιρροή σχετικά με επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες σε πακέτο διαπιστώθηκε ότι ήταν προκατειλημμένες υπέρ της μίας χρήσης

4
Μελέτες με επιρροή σχετικά με επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες σε πακέτο διαπιστώθηκε ότι ήταν προκατειλημμένες υπέρ της μίας χρήσης

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2023 – Οι πολυαναφερόμενες μελέτες που ευνοούν την μία χρήση έναντι της επαναχρησιμοποίησης συχνά στερούνται διαφάνειας και έχουν σιωπηρές μεροληψίες κατά της επαναχρησιμοποίησης λόγω συμφερόντων χρηματοδότων, σενάρια και ψευδείς υποθέσεις, σύμφωνα με μια νέα έκθεση των Reloop και Zero Waste Europe.

Η μεγαλύτερη διαφάνεια στις δημοσιευμένες μελέτες θα είναι απαραίτητη για την κατανόηση της οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών σε πακέτο σε σύγκριση με τις επιλογές μιας χρήσης.

Εντός του ευρύτερου πλαισίου των τρεχουσών διαπραγματεύσεων της ΕΕ σχετικά με τους στόχους επαναχρησιμοποίησης στους κανονισμούς συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασίας (PPWR), είναι σημαντικό οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία και όχι στις προσπάθειες λόμπι της βιομηχανίας.

Με τον κίνδυνο να καταργηθούν εντελώς οι στόχοι επαναχρησιμοποίησης, υπάρχει σαφής ανάγκη για κριτική ανασκόπηση των θεωριών και στοιχείων κατά της επαναχρησιμοποίησης για να διασφαλιστεί ότι εξάγονται τα σωστά συμπεράσματα και προκύπτουν τα καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα.

Η έκθεση «Αποκαλύπτοντας τις πολυπλοκότητες: Εξερεύνηση ΑΚΖ επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών στον τομέα λήψης» δημιουργήθηκε από ειδικούς της κυκλικής οικονομίας στην Eunomia Research & Consulting και εστιάζει σε τρεις αξιολογήσεις κύκλου ζωής (LCA) από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Χάρτινων Συσκευασιών (EPPA). McDonald’s και το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Αυτά τα τρία επιλέχθηκαν για να εμφανίσουν το φάσμα της μεθοδολογίας και της διαφάνειας σε δημοσιευμένες μελέτες που εξετάζουν τις επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες σε πακέτο.

Η Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής είναι ένας τρόπος αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από όλα τα στάδια της ζωής ενός προϊόντος από την απόκτηση, την παραγωγή, τη χρήση, την επεξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής, την ανακύκλωση και την απόρριψη.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι η μελέτη EPPA βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε υποθέσεις που έχουν αδύναμες αποδεικτικές βάσεις και ότι τα συμπεράσματα είναι προκατειλημμένα υπέρ της μίας χρήσης λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις υπάρχουσες συνθήκες που περιορίζονται από την τρέχουσα γραμμική οικονομική δομή take-make-waste, και όχι προσπαθώντας να κατανοήσει τι θα μπορούσε να επιτευχθεί σε μια πιο κυκλική μελλοντική οικονομία.

Οι συντάκτες της έκθεσης EPPA υποστηρίζουν ότι τα κακώς σχεδιασμένα συστήματα επαναχρησιμοποίησης είναι απίθανο να ξεπεράσουν τις επιλογές μιας χρήσης, παρά το γεγονός ότι το σύστημα επαναχρησιμοποίησης στο οποίο εστιάζουν είναι από μόνο του μη βέλτιστο. Αντίθετα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς θα φαίνονται τα αποτελέσματα στην καλύτερη περίπτωση και να αποφευχθούν οι στατικές υποθέσεις καθώς η υποδομή του συστήματος επαναχρησιμοποίησης θα βελτιωνόταν με την πάροδο του χρόνου. Το επίκεντρο της συζήτησης θα πρέπει να είναι στο τι μπορεί να γίνει για τη βελτίωση των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης και όχι στο πώς αποδίδει στο status quo.

Η μελέτη του McDonald’s από την άλλη πλευρά δεν παρέχει αρκετές πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία της, ούτε δεδομένα και υποθέσεις, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα οποιασδήποτε ουσιαστικής ανάλυσης ή επανεξέτασης των ευρημάτων της.

Η τρίτη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν από τους Hitt et al. παρέχει ένα πολύ πιο εύρωστο πλαίσιο για εποικοδομητικές συζητήσεις σχετικά με τις επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες σε πακέτο και ήταν η μόνη μελέτη που δεν χρηματοδοτήθηκε από τον κλάδο ή βρέθηκε ότι στερείται διαφάνειας και υποθέσεων.

Κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που μας παρουσιάζονται, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη διαφάνεια των δεδομένων, μπορούμε να διακρίνουμε καλύτερα ποιες είναι πιο άξιες προσοχής και συζήτησης.

Κλαρίσα Μοράβσκι της Reloop δήλωσε: «Η επαναχρησιμοποίηση θα είναι μια σημαντική λειτουργία μιας κυκλικής οικονομίας και ο κανονισμός για τα απορρίμματα συσκευασίας μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να αρχίσουμε να ενσωματώνουμε τη σκέψη και τον σχεδιασμό επαναχρησιμοποίησης στα οικονομικά μας συστήματα. Αυτή η έκθεση δείχνει ξεκάθαρα ότι οι δημοσιευμένες μελέτες που εξετάσαμε και οι οποίες ευνοούν τις συσκευασίες σε πακέτο μιας χρήσης έναντι της επαναχρησιμοποίησης είναι εγγενώς ελαττωματικές μεροληπτικές και δεν είναι αρκετά διαφανείς ώστε να ληφθούν σοβαρά υπόψη ακαδημαϊκά ή για τη χάραξη πολιτικής».

Larissa Copello, Υπεύθυνος Πολιτικής Συσκευασίας και Επαναχρησιμοποίησης της Zero Waste Europe δήλωσε: «Είναι σαφές ότι ορισμένες από τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από τον κλάδο σχετικά με επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες σε πακέτο είναι ελαττωματικές και δεν διερεύνησαν το πλήρες δυναμικό των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης για συσκευασίες. Δεν υπάρχει βιώσιμο υλικό, αλλά βιώσιμο σύστημα. Όταν πρόκειται για επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, βασικό στοιχείο για αποτελεσματικά συστήματα είναι η συγκέντρωση συστημάτων για επαναχρησιμοποίηση, βάσει των οποίων η ιδιοκτησία της συσκευασίας μοιράζεται μεταξύ των συμμετεχόντων καθώς και όλων των υλικοτεχνικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πλύσης, σημείων συλλογής κ.λπ. Η αναθεώρηση του PPWR θα πρέπει να υποστηρίξει τέτοια καλά σχεδιασμένα συστήματα που θα κλιμακωθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω υποχρεωτικών στόχων επαναχρησιμοποίησης και οικονομικών κινήτρων για επαναχρησιμοποίηση».

Ντάνιελ Στούνελ, Διευθύνων Σύμβουλος της Eunomia Research & Consulting δήλωσε: «Η διαφάνεια είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της αξιοπιστίας και για τη διασφάλιση ότι τυχόν ευρήματα μπορούν να ελεγχθούν σωστά. Βρήκαμε ότι χρησιμοποιώντας τα ίδια υποκείμενα δεδομένα, αλλά με ελαφρώς πιο θετικές υποθέσεις για επαναχρησιμοποίηση, η εικόνα καταλήγει να φαίνεται πολύ διαφορετική. Για παράδειγμα, υποθέτοντας ένα ποσοστό απόδοσης 90% αντί για το 70% που χρησιμοποιείται από τη McDonald’s, βλέπουμε μια μείωση 300% στον αντίκτυπο των πρώτων υλών, και αυτό γίνεται σημαντικά καλύτερο όσο πλησιάζουμε στο 100%. Η ανοιχτή διερεύνηση αυτού του είδους των υποθέσεων είναι απαραίτητη για την κατανόηση του περιβαλλοντικού δυναμικού της επαναχρησιμοποίησης».

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ

Σημειώσεις προς τους συντάκτες

– https://zerowasteeurope.eu/library/unveiling-the-complexities-exploring-lcas-of-reusable-packaging-in-the-take-away-sector/ – Σύνδεσμος για την πλήρη αναφορά

https://nosilverbullet.eu/ – Kearny για την έκθεση επαναχρησιμοποίησης McDonald’s

https://eppa-eu.org/lca-studies-new/ – Ramboll για έκθεση συσκευασίας μίας χρήσης EPPA

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344922006942?via%3Dihub – Hitt et al. αναφορά για συσκευασία μιας χρήσης έναντι επαναχρησιμοποίησης σε πακέτο

Πατήστε επαφές
Sean Flynn, υπεύθυνος ενημέρωσης και επικοινωνίας στη Zero Waste Europe, [email protected] ή [email protected] / +32 471 96 55 93

Σχετικά με το Reloop
Το Reloop είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, του οποίου το όραμα είναι ένας κόσμος χωρίς απόβλητα, όπου οι φυσικοί πόροι παραμένουν πόροι. Καθοδηγώντας την παγκόσμια μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, το Reloop παρέχει έρευνα και ανάλυση βασισμένη σε στοιχεία σε κυβερνήσεις, βιομηχανία και ΜΚΟ. (www.reloopplatform.org)

Σχετικά με το Zero Waste Europe
Το Zero Waste Europe είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο κοινοτήτων, τοπικών ηγετών, εμπειρογνωμόνων και φορέων αλλαγής που εργάζονται για την εξάλειψη των απορριμμάτων στην κοινωνία μας. Υποστηρίζοντας για βιώσιμα συστήματα και τον επανασχεδιασμό της σχέσης της ανθρωπότητας με τους πόρους, επιταχύνουν μια δίκαιη μετάβαση προς τη μηδενική σπατάλη προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη. www.zerowasteeurope.eu

Σχετικά με την Eunomia Research and & Consulting
Η Eunomia είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων βιωσιμότητας με γνώμονα το γνήσιο πάθος να κάνει μια θετική αλλαγή στους πελάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε και στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Οι σύμβουλοί μας είναι ειδικοί στον τομέα, βαθιά βυθισμένοι στο αντικείμενο με τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες να προσφέρουν στους πελάτες καινοτόμες, σαφείς και πρακτικές συστάσεις.

Δεσμευόμαστε να βρίσκουμε λύσεις για την καλύτερη προστασία του πλανήτη, υποστηρίζοντας παράλληλα τους ευρύτερους στόχους και τις ανάγκες των πελατών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Eunomia, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.eunomia.co.uk

Bir cevap yazın