Χυτήριο από προϊόντα και χύτευση απορριμμάτων

Χυτήριο από προϊόντα και χύτευση απορριμμάτων

Υπάρχουν πολλά απόβλητα στοιχεία που δημιουργούνται από τη διαδικασία χύτευσης, δημιουργώντας α ροή αποβλήτων που απαιτεί συγκεκριμένο χειρισμό προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης της γης, τόσο μέσω της διαδικασίας χειρισμού όσο και μέσω της αποθήκευσης και διάθεσης πρώτων υλών και απορριμμάτων.

Τα απόβλητα παράγονται από διάφορες πηγές και σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πράσινης άμμου, της πυρηνικής άμμου (πυρήνα και διαφορετικές ρητίνες, μη χρησιμοποιήσιμη ρητίνη που περιέχει πυρήνα), σκόνη σακουλών, νερό καθαρισμού από θόλους και άλλες πηγές. γενικά απόβλητα (λαμπτήρες φθορισμού, μπαταρίες, εξοπλισμός που περιέχει υδράργυρο), χρησιμοποιημένα φίλτρα λαδιού και μεταχειρισμένων λαδιών, χρησιμοποιημένες μπαταρίες μολύβδου οξέος, υλικά συσκευασίας με υπολείμματα τοξικών χημικών ουσιών, υπολείμματα χρωμάτων ή βερνικιών, σκόνη λείανσης, σκωρίες, άχρηστα σφαιρίδια, άδεια δοχεία, υλικά καθαρισμού διαρροών, συσκευασίες από πρώτες ύλες, κουρέλια και απόβλητα από βοηθητικές διεργασίες που δεν συνδέονται άμεσα με τη χύτευση μετάλλων. Είναι σαφές ότι δεν είναι όλα αυτά τα απόβλητα κατάλληλα για αποτέφρωση, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την ανάκτηση ορισμένων υλικών που διαφορετικά θα είχαν σταλεί σε ΧΥΤΑ.

Για παράδειγμα, εάν τα απόβλητα σφαιριδίων περιέχουν ψευδάργυρο, μπορούν να λιωθούν σε κατάλληλους αποτεφρωτήρες, εξατμίζοντας τον ψευδάργυρο μέσω της θερμικής διαδικασίας και αφήνοντας τα απόβλητα σφαιρίδια που είναι ασφαλή για επαναχρησιμοποίηση.

Όπου μπορεί να υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης της γης στα χυτήρια αποτέφρωση απορριμμάτων διασφαλίζει ότι υπάρχει πλήρης καταστροφή των απορριμμάτωναφήνοντας τέφρα που μπορεί να απορριφθεί με ασφάλεια σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Διαχείριση απορριμμάτων σε χυτήρια αποκτά μεγαλύτερη οικολογική και οικονομική σημασία. Τα απόβλητα είναι ένα προϊόν που διακινείται όλο και περισσότερο και μπορεί να δημιουργήσει μια ροή εσόδων και για να περιορίσουν το κόστος διαχείρισης αποβλήτων οι εταιρείες πρέπει να αναγεννήσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν με ασφάλεια τα απόβλητα ως πόρο όσο το δυνατόν περισσότερο. Χρησιμοποιώντας ένα αποτεφρωτή απορριμμάτων μπορεί να είναι μέρος ενός φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα διάθεσης απορριμμάτωνενεργοποιώντας ανάκτηση θερμότηταςπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα οφέλη, μειώνοντας συνεχώς τα τέλη πύλης για τη διάθεση των υπολειπόμενων απορριμμάτων μέσω των ΧΥΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα  Φορητό και ανθεκτικό Sirocco της Inciner8