Η βιομηχανία δοχείων ποτών μιας χρήσης της ΕΕ είναι απίθανο να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους

3
Η βιομηχανία δοχείων ποτών μιας χρήσης της ΕΕ είναι απίθανο να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2023

Μια νέα μελέτη για το Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες συσκευασίες ποτών μίας χρήσης διαπίστωσε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία δοχείων ποτών είναι απίθανο να καλύψει το 1,5οC στοχεύει στο κλίμα και κινδυνεύει να χάσει το Net Zero χωρίς ταχεία παρέμβαση.

Η Zero Waste Europe ανέθεσε στην Eunomia Research & Consulting να διερευνήσει τις καθαρές μηδενικές διαδρομές για προϊόντα αλουμινίου, PET (πλαστικό) και γυαλιού όταν χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες ποτών της ΕΕ.

Η «απανθρακοποίηση της συσκευασίας ποτών μιας χρήσης: Διερεύνηση 1.5Η έκθεση για το μέλλον έως το 2050′ διαπίστωσε ότι και τα τρία υλικά προβλέπεται να υπερβούν τον προϋπολογισμό άνθρακα που τους έχει χορηγηθεί κατά τουλάχιστον 50%. Το γυαλί μιας χρήσης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας (+200% υπέρβαση) ακολουθούμενο από το PET (+150%) και το αλουμίνιο (50%). Συλλογικά, αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις για να σταματήσουν ή να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) ως αποτέλεσμα της κατασκευής τους – θέτοντας σε κίνδυνο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Βασικά πορίσματα της έκθεσης:

  • Ακόμη και χωρίς αύξηση της κατανάλωσης δοχείων ποτών, η βιομηχανία είναι πιθανό να υπερβεί σημαντικά τον προτεινόμενο προϋπολογισμό σωρευτικών εκπομπών με στόχο τη διατήρηση της θερμοκρασίας εντός 1,5°C.
  • Και τα τρία υλικά δοχείων ποτών αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην απεξάρτηση από τον άνθρακα:
    • Αλουμίνιο – η μετάβαση της διαδικασίας τήξης με πράσινη ενέργεια θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις λόγω των υψηλών ενεργειακών απαιτήσεών του.
    • PET – είναι απαραίτητη μια θεμελιώδης μετατόπιση της αλυσίδας αξίας σε πρώτες ύλες με βιολογική βάση, αλλά υπάρχουν επί του παρόντος τεχνικά εμπόδια και ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με τη φύση της βιομηχανίας που εστιάζει στα ορυκτά.
    • Οι φούρνοι ηλεκτρικού αερίου από γυαλί θα απαιτήσουν είτε δαπανηρή και πλήρη αναβάθμιση της υποδομής είτε σταδιακή αντικατάσταση παλαιών συστημάτων. Παρά τις προσπάθειες, η παραγωγή γυαλιού θα συνεχίσει να έχει υψηλή κατανάλωση ενέργειας.
  • Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα υλικού συσκευασίας είναι σταθερά 3-4 φορές υψηλότερες για τις γυάλινες φιάλες σε σύγκριση με το αλουμίνιο και το PET σε όλη τη διαδρομή απανθρακοποίησης.
  • Οι επενδύσεις στην τεχνολογία, η ανάπτυξη συστημάτων επαναχρησιμοποίησης, η βελτιωμένη ανακύκλωση και η μείωση της ζήτησης για υλικά αλουμινίου, PET και γυαλιού συνιστώνται ως προτεραιότητες για να βοηθήσουν τη βιομηχανία δοχείων ποτών να επιτύχει τον καθαρό μηδενικό στόχο της.

Η έρευνα και τα ευρήματά της έχουν περαιτέρω συνάφεια στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης του κανονισμού της ΕΕ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (PPWR).

Aline Maigret, Επικεφαλής Πολιτικής της Zero Waste Europe, δήλωσε: «Αυτή η έρευνα δείχνει ότι η πολιτική συσκευασίας της ΕΕ δεν είναι καλά εξοπλισμένη για να υλοποιήσει την ατζέντα του Net Zero. Η συνολική χρήση υλικών πρέπει να μειωθεί σε όλες τις κατηγορίες συσκευασιών, και αυτό συνηγορεί υπέρ των φιλόδοξων στόχων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης. Για να προσθέσετε σε αυτό, το απίστευτα υψηλό αποτύπωμα άνθρακα του γυαλιού το καθιστά ακατάλληλο για εφαρμογές μίας χρήσης. Το νέο PPWR θα πρέπει να σχεδιάσει μια μετάβαση υλικού μακριά από την απλή χρήση γενικά, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στο γυαλί και το PET».

Σάιμον ΧανΚύριος Σύμβουλος της Eunomia Research & Consulting και επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης είπε: «Είναι σημαντικό να δώσουμε προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη λήψη αποφάσεων και να αναγνωρίσουμε ότι η διαδικασία επίτευξης του Net Zero είναι εξίσου σημαντική με το χρονοδιάγραμμα. Η μελέτη μας υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της χρήσης μιας μεθοδολογίας προϋπολογισμού άνθρακα για τον εντοπισμό των πιο βιώσιμων προσεγγίσεων για την επίτευξη αυτού του στόχου. Κατά την εξέταση των δοχείων ποτών, γίνεται προφανές ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια πιο στρατηγική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων που να λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές επιπτώσεις. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι η αιτιολόγηση της συνεχιζόμενης χρήσης γυαλιού μιας χρήσης, ειδικότερα, θα γίνει σταδιακά πιο δύσκολη, παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα εναλλακτικά υλικά».

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ


Σημειώσεις προς τους συντάκτες

Στην πρώτη γνωστή μελέτη του είδους της που επικεντρώνεται στη βιομηχανία συσκευασίας ποτών της ΕΕ, τα υλικά αναλύθηκαν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τον άνθρακα τα επόμενα 30 χρόνια, αντί απλώς να εξετάσουμε τι συμβαίνει σήμερα.

Η έκθεση βασίζεται στην προηγούμενη έρευνα της Eunomia Research & Consulting σχετικά με τις οδούς απανθρακοποίησης υλικών Είναι αρκετό το καθαρό μηδέν για τον κλάδο παραγωγής υλικών;»


Επαφές επικοινωνίας μέσων

Aline Maigret, Επικεφαλής Πολιτικής στο Zero Waste Europe, [email protected]

Ana Oliveira, Υπεύθυνη Επικοινωνιών στη Zero Waste Europe, [email protected]


Σχετικά με την Eunomia Research & Consulting

Η Eunomia είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων βιωσιμότητας με γνώμονα το γνήσιο πάθος να κάνει μια θετική αλλαγή στους πελάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε και στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Δεσμευόμαστε να βρίσκουμε λύσεις για την καλύτερη προστασία του πλανήτη, υποστηρίζοντας παράλληλα τους ευρύτερους στόχους και τις ανάγκες των πελατών μας.

Ως μια καθιερωμένη κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, οι πελάτες μπορούν να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη ότι οι σύμβουλοι θα προσφέρουν λύσεις βασισμένες σε τεκμηριωμένη βάση, βασισμένες σε ισχυρή, αμερόληπτη σκέψη που προσφέρουν τόσο ρεαλιστικά όσο και θετικά αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Eunomia, επισκεφθείτε www.eunomia.co.uk

Σχετικά με το Zero Waste Europe

Το Zero Waste Europe (ZWE) είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο κοινοτήτων, τοπικών ηγετών, εμπειρογνωμόνων και φορέων αλλαγής που εργάζονται για την πρόληψη και την εξάλειψη των απορριμμάτων στην κοινωνία μας. Υποστηρίζουμε τα βιώσιμα συστήματα. για τον επανασχεδιασμό της σχέσης μας με τους πόρους· και για μια παγκόσμια στροφή προς την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, επιταχύνοντας μια δίκαιη μετάβαση προς τη μηδενική σπατάλη προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη. www.zerowasteeurope.eu

Bir cevap yazın